Наука в Україні. Машинерія НАН

15.05.2021 00:28

Сьогодні головне професійне свято для всіх працівників наукової галузі України. Недарма наші локації мають назву науково-технічних лабораторій. Ми вважаємо, що саме у взаємодії з наукою можливе створення проривних технологій і втілення інноваційних ідей. 

Тож сьогодні про Науку від загального до окремого — від визначення поняття в цілому, до того, як побудована наукова діяльність у нашій країні.


ПРО ЗАГАЛЬНЕ

Визначень науки чимало і вони дуже різноманітні. Ми зупинилися на таких: 

У загальному розумінні Наука — це діяльність людини задля пізнання навколишнього світу, яка виражається у зборі та систематизації отриманої інформації. Об'ємніше,
Наука — це система знань про об'єктивні закони природи, суспільства і пізнання, які видобуваються й перетворюються у рушійну силу суспільства в результаті спеціальної діяльності людей. Також Наука — це знання особливого ґатунку (наукових знань), які мають відповідати певним вимогам.


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Найбільш відомою і поважною науковою установою в нас є Національна академія наук (НАН України). Академія була заснована 27 листопада 1918, її першим президентом став видатний український вчений зі світовим ім'ям — академік Володимир Вернадський.

НАН ініціює, організовує і здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження в таких актуальних напрямах як природні, технічні, громадські й гуманітарні науки, з метою застосування отриманих знань в житті суспільства.
 

"МАШИНЕРІЯ" НАН України

Академія складається з трьох головних напрямів-секцій, чотирнадцяти відділень, де поглиблено вивчається кожен окремий напрям. А відділення складаються із Науко-дослідних Інститутів й інших дотичних установ.

•  Секція фізико-технічних і математичних наук (8 відділень, 82 дотичні установи, такі як Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, Головна астрономічна обсерваторія і багато інших).

•  Секція хімічних і біологічних наук (три відділення, 43 дотичні установи такі як Інститут хімії високомолекулярних сполук, Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького, Інститут еволюційної екології, Інститут харчової біотехнології та геноміки і багато інших).

•  Секція суспільних і гуманітарних наук (3 відділення і 36 дотичних установ такі як Державна установа "Інститут економіки та прогнозування", Інститут археології, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, Інститут соціології, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  і багато інших).

Крім того, в НАН є установи при Президії НАН, такі як:
- Національний центр «Мала академія наук України»;
- Державна наукова установа "Київський академічний університет";
- Інститут проблем математичних машин та систем;
- Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору і багато інших інститутів, центрів, академій тощо.

Окремо згадаємо установи НАН на тимчасово окупованій території України:
- Кримський філіал Інституту археології
- Кримський науковий центр НАН України та МОН України
- Морський гідрофізичний інститут
- Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
 


Вітаємо усіх науковців України зі святом, бажаємо жвавих наукових дискусій, підтвердження гіпотез, багато наукових відкриттів і ще більше нових питань, що надихають на подальші дослідження.