Політика конфіденційності

Веб-сайту Noosphere Engineering School (https://noosphereengineering.com)

Загальні положення

Noosphere Engineering School є проєктом Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА», яка є некомерційною громадською організацією, діяльність якої зосереджена довкола популяризації науки, сфери наукових досліджень та підвищення рівня знань у суспільстві. ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі – Ми, Організація, наш, нами) та її компанії-партнери прагнуть завжди дотримуватися найкращих принципів ділового партнерства та співпраці, виправдання довіри до Ім’я Організації та компаній-партнерів, зокрема дотримання відповідального ставлення до Ваших персональних даних. Дана Політика конфіденційності регулює політику і процедурні аспекти обробки персональних даних наданих Вами при користуванні Веб-сайтом Noosphere Engineering School (https://noosphereengineering.com/) та його мобільними версіями/додатками (у подальшому – Онлайн платформи), керування та адміністрування якими здійснюється ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА», і є невід’ємною частиною Правил користування Веб-сайтом Noosphere Engineering School (далі NES). Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень Законів України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), з урахуванням принципів та вимог Європейського законодавства про захист персональних даних (Загального регламенту про захист персональних даних, надалі – GDPR). Використовуючи в подальшому Онлайн-платформи, Користувач визнає та засвідчує, що він ознайомлений та погоджується з даною Політикою конфіденційності (надалі – Політика). Наші реєстраційні та контактні дані визначені у розділі «Наші контакти» за якими Ви можете звернутися з будь-яких питань щодо роз’яснення положень даної Політики та обробки Ваших персональних даних.

Терміни, які Ми використовуємо

Отримувача даних (Контролер) – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані та яка самостійно визначає цілі та засоби обробки персональних даних. Для цілей цієї Політики Ми є Одержувачем даних (Контролером). Процесор – фізична чи юридична особа, яка здійснює обробку персональних даних від імені Отримувача даних (Контролера). Ми вправі залучати Процесора для обробки персональних даних в порядку, визначеному цією Політикою. Обробка – означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються над персональними даними або над наборами персональних даних Суб’єкта даних, автоматичними або не автоматичними засобами. Такі операції передбачають збір, запис, організацію, структурування, збереження, адаптацію або зміну, перегляд, використання, розкриття (шляхом передачі, поширення чи іншим способом, роблячи їх доступними), вирівнювання або комбінування, обмеження, видалення або знищення персональних даних. Суб’єкт даних – фізична особа, персональні дані якої оброблюються та яку прямо чи опосередковано можна ідентифікувати за наданими нею персональними даними. Користувач – суб’єкт даних, який використовує Онлайн-платформи. Персональні дані - інформація, яка дає змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати фізичну особу Користувача Онлайн платформ, а також інформацію про діяльність Користувача, наприклад, про використання Онлайн платформ, якщо таке використання безпосередньо пов'язане з інформацією, що дозволяє прямо чи опосередковано встановити особу Користувача.

Персональні дані які Ми отримуємо від Користувача

При використанні наших Онлайн-платформ Користувачем, Ми обробляти від Користувача частину або усі нижчезазначені персональні дані Користувача:

 • Інформація про Користувача.

  Наприклад, ім’я, прізвище та по-батькові Користувача, місце навчання, вік, поштова адреса, адреса електронної пошти та мобільний (контактний) телефон тощо.

 • Інформація про листування (взаємодію) з Користувачем.

  Наприклад, будь-які листи, коментарі, пропозиції, скарги, включно із їх аудіовізуальним змістом (фото, відео, аудіо) надіслані нам від Користувача за допомогою чатів, електронної пошти, соціальних мереж, телефону та/або будь-яка інша інформація про листування між нами та Користувачем онлайн, у вигляді електронного та/або звичайного листа та/або особистої кореспонденції між нами та Користувачем. Якщо Користувач контактує з нами за допомогою телефону, Ми можемо збирати та обробляти інформацію про номер телефону, який використовується, та будь-яку інформацію, зібрану за допомогою запису виклику.

 • Інформація щодо участі Користувача у науково-технічній діяльності (дослідженнях) NES, конкурсах/заходах та/або акціях NES.

  Наприклад, персональні дані, що зазначені Користувачем у заявках на участь та/або формах реєстрації, а також історія участі Користувача у будь-якій науково-технічній діяльності (дослідженнях) NES, конкурсах/заходах та/або акціях NES, в яких Користувач брав участь чи одержав перемогу. Науково-технічна діяльність (дослідження) NES здійснюються у технічних галузях, зокрема інженерній, IT галузі, космічній та ін. та не суперечить Законам України.

 • Інформація про пристрої та технічні дані.

  Наприклад, такі персональні дані можуть включати IP-адресу Користувача, дані про операційну систему комп’ютера/мобільного пристрою та тип браузера Користувача, тип мобільного пристрою Користувача, унікальний ідентифікатор пристрою чи ідентифікатор мобільного обладнання Користувача тощо, які обробляються автоматично (в тому числі при завантаженні).

 • Інформація про відвідування Користувачем наших Онлайн-платформ.

  Наприклад, маршрут переміщення Користувача до наших Онлайн-платформ, їх перегляд, перехід з Онлайн-платформ на інші Веб-сайти (у тому числі дата й час), про сторінки наших Онлайн-платформ, які Користувач переглянув, час завантаження сторінки/сторінок наших Онлайн-платформ, помилки із завантаженням сторінок, тривалість відвідування Користувачем певних сторінок, а також інформація про взаємодію між сторінками Онлайн-платформ, які обробляються автоматично (в тому числі при завантажені).

 • Оглядова інформація.

  Наприклад, відгуки та/або відповіді Користувача на запропоновані нами маркетингові, рекламні або інформаційні опитування та/або дослідження.

Джерела отримання персональних даних Користувача

Ми отримуємо більшу частину персональних даних Користувача, які Ми в подальшому обробляємо, безпосередньо від такого Користувача або при взаємодії Користувача із нами та/або нашими Онлайн-платформами. Ми можемо додатково отримувати персональні дані Користувача з інших джерел, у тому числі від компаній-партнерів Організації, компаній у сфері технічного обслуговування, з рекламних мереж, провайдерів аналізу даних, постачальників інформаційного пошуку, з баз даних для боротьби з шахрайством та/або інших сторонніх баз даних, в тому числі з санкційних (заборонних) списків, відповідно до положень Законів України та з урахуванням принципів та вимог GDPR.

Контроль Користувача щодо наданих ним персональних даних

Користувач наших Онлайн-платформ повністю контролює всі персональні дані, що зазначаються ним у заявках на учать та/або формах реєстрації та які він надає нам через наші Онлайн-платформи. Користувач має право не надавати нам зазначені персональні дані, проте в такому разі Онлайн платформи можуть працювати некоректно, або деякі функції можуть бути недоступними. Користувач наших Онлайн-платформ в будь-який час, коли вирішить надати заперечення щодо обробки персональних даних, вирішить видалити/відредагувати (в тому числі оновити) надані ним персональні дані та такі, які Ми оброблюємо, чи якщо Користувач забажає змінити налаштування стосовно інформації, яку він отримує від нас, такий Користувач може повідомити нас про це, відправивши нам листа електронною чи звичайною поштою за вказаною у даній Політиці адресою/контактами, визначеному у розділі «Наші контакти».

Мета обробки персональних даних Користувача

Дотримуючись положень Законів України, з урахуванням принципів та вимог GDPR, Ми повинні встановити особу Користувача, визначити та ознайомити Користувача с юридичною підставою (основою) для обробки нами персональних даних Користувача. При цьому для цілей Політики, юридичними підставами (основами), які є допустимими для обробки персональних даних Користувача вважаються:

 • Згода – у разі надання Користувачем згоди на обробку нами наданих ним персональних даних (наприклад, Користувачу буде запропоновано форму згоди щодо обробки його персональних даних, а також можливість та спосіб відкликання такої згоди, визначеною даною Політикою).
 • Явна згода – у разі надання Користувачем явної згоди на обробку нами наданих ним персональних даних (наприклад вчинення явних та направлених дій).
 • Законні інтереси – у разі обробки нами персональних даних Користувача для забезпечення нами законного інтересу.
 • Виконання угоди (договору) – у разі потреби в обробці нами персональних даних Користувача для укладання з ним угоди (договору) та/або його виконання.
 • Юридичні зобов’язання – у разі потреби обробки персональних даних Користувача для виконання нами юридичних зобов’язань.
 • Законні права вимоги – у разі, якщо нам необхідно встановити особу Користувача, коли Ми потребуємо захисту наших інтересів, подання позову проти Користувача або судового розгляду проти нас або третьої сторони.
 • Суспільні інтереси – обробка персональних даних необхідна у зв’язку з суттєвим суспільним інтересом, відповідно до положень Законів України, з урахуванням принципів та вимог GDPR.

Залежно від того, як Користувач взаємодіє з нашими Онлайн-платформами, Ми можемо обробляти персональні дані Користувача для того, щоб:

 • Здійснювати реєстрацію Користувача як кандидата в учасники (студенти) Noosphere Engineering School (надалі - NES), партнера, ментора (викладача) або волонтера NES при заповнені ним заявок на участь та/або форм реєстрації.

  Юридична підстава: згода.

 • Здійснювати підготовку, організацію та проведення науково-технічної діяльності (досліджень) NES, конкурсів/заходів та/або акцій NES, на які реєструється або вже зареєстрований Користувач за допомогою наших Онлайн-платформ.

  Юридична підстава: згода, законні інтереси, явна згода (за потреби), виконання угоди (договорів), юридичні зобов’язання.

 • Для надання послуг, визначених та оголошених Користувачу на наших Онлайн-платформах.

  Юридична підстава: згода, законні інтереси, виконання угоди (договорів).

 • Проводити інформаційні/рекламні кампанії науково-технічної діяльності (досліджень) NES, конкурсів/заходів та/або акцій NES, збирати статистику відвідувачів/учасників таких заходів, готувати звіт та проводити внутрішній аудит за результатами їх проведення.

  Юридична підстава: згода, законні інтереси, юридичні зобов’язання, виконання угоди (договорів).

 • Здійснювати ефективну комунікацію та її облік (в тому числі листування) з Користувачем.

  Юридична підстава: законні інтереси, законне право вимоги.

 • Надавати (надсилати) Користувачам, які зареєструвалися за допомогою наших Онлайн-платформ та надали відповідну згоду, маркетингові та/або інформаційні/рекламні матеріали.

  Юридична підстава: згода, законні інтереси.

 • Здійснювати моніторинг, огляд та опрацювання інформації, щоб розуміти потреби наших Користувачів, а також адаптацію науково-технічної діяльності (досліджень) NES, конкурсів/заходів та/або акцій NES під потреби Користувачів.

  Юридична підстава: законні інтереси.

 • Виконувати вимоги Законів України (в тому числі щодо захисту суспільних інтересів, протидії шахрайству, розслідуванню злочинів, виконання запитів органів державної влади тощо);

  Юридична підстава: юридичні зобов’язання, законні права вимоги, законні інтереси, суспільні інтереси.

 • Здійснювати керування, обслуговування (в тому числі забезпечення технічного функціонування, здійснення технічної підтримки, поліпшення наших Онлайн-платформ) та налаштування Онлайн платформ;

  Юридична підстава: законні інтереси, юридичні зобов’язання.

Поширення персональних даних Користувача

Ми можемо обробляти (в тому числі поширювати) персональні дані Користувача всередині власної структури Організації (включно із співробітниками Організації) та серед компаній-партнерів Організації, в тому числі серед іноземних компаній-партнерів (надалі – компаній-партнерів). При цьому, будь-яка обробка таких персональних даних всередині власної структури Організації (в тому числі серед співробітників Організації) та серед компаній-партнерів здійснюється виключно у разі наявності такої потреби в цьому та згідно з цілями, передбаченими цією Політикою, відповідно до вимог цієї Політики та положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з такими співробітниками та/або компаніями-партнерами. Ми можемо залучати інші компанії (в тому числі іноземні), що надають IT та адміністративні послуги, зокрема послуги хостингу, які будуть обробляти персональні дані Користувача від нашого імені (Процесори), з метою забезпечення технічного функціонування та належної роботи наших Онлайн-платформ, здійснення технічної підтримки та обслуговування Онлайн-платформ. Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей. Ми можемо залучати інші компанії для здійснення завдань маркетингу, розвитку/рекламування Онлайн-платформ. Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача у узагальненому вигляді (без можливості ідентифікувати Користувача), виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати її для будь-яких інших цілей. У разі, якщо Користувач вважає таку можливість недопустимою, Ми рекомендуємо не надавати персональні дані Користувача при використання ним наших Онлайн-платформ та/або негайно припинити використання наших Онлайн-платформ. За будь-яких умов, Ми не продаємо персональні дані Користувача. Ми також не передаємо та не повідомляємо персональні дані Користувача третім сторонам поза межами структури Організації та поза межами компаній-партнерів, крім випадків визначених цією Політикою, Законами України, з урахуванням принципів та вимог GDPR. Ми зберігаємо за собою право обробляти (в тому числі розголошувати та/або повідомляти) будь-які персональні дані надані Користувачем, якщо це вимагається будь-яким Законом України чи іншим нормативно-правовим актом чи підтвердженою законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог Законів України, захисту цілісності Онлайн-платформи, для виконання запитів Користувачів, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою забезпечення громадської (національної) безпеки.

Надсилання Користувачу маркетингових, інформаційних/рекламних матеріалів Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Ми можемо надсилати Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні повідомлення та матеріали щодо нашої науково-технічної діяльності (досліджень) та конкурсів/заходів. У разі, якщо Користувач не здійснить позначення пункту про згоду отримувати такі матеріали, Ми не будемо надсилати такі повідомлення та/або матеріали Користувачу. Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Ми можемо надсилати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені наших компаній-партнерів щодо конкурсів/заходів та/або акцій які плануються та які можуть зацікавити Користувача. Якщо Користувач надасть згоду щодо можливості отримувати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали наших компаній-партнерів, Ми не будемо розголошувати (повідомляти) персональні дані Користувача компаніям-партнерам, а лише будемо надсилати такому Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені наших компаній-партнерів. При цьому Користувач надає згоду/незгоду про можливість отримання маркетингових, інформаційних/ рекламних матеріалів та має право відкликати її в подальшому або надати відповідне заперечення щодо їх отримання, звернувшись до нас за контактами, вказаними у даній Політиці у розділі «Наші контакти».

Права Користувача Онлайн-платформ щодо персональних даних

За певних умов, зокрема якщо Користувач є резидентом Європейського союзу (ЄС) або знаходиться (перебуває) в Європейській економічні зоні (ЄЕЗ), а також визначених цією Політикою, Користувач наших Онлайн-платформ має право вимагати від нас:

 • надати такому Користувачу додаткову інформацію про те, як Ми обробляємо надані ним персональні дані;
 • надати такому Користувачу копію персональних даних, які Ми зберігаємо про нього;
 • усунути неточності в персональних даних такого Користувача та заповнити (оновити) будь-які неповні персональні дані, які Ми обробляємо стосовно Користувача;
 • видалити персональні дані про Користувача, які Ми більше не маємо права обробляти та обмежити спосіб, яким Ми обробляємо персональні дані Користувача, поки нами розглядається питання/запит, з яким такий Користувач звернувся до нас.

Крім того, за певних умов, Користувач наших Онлайн-платформ має право:

 • у випадках, коли обробка здійснюється на підставі згоди, відкликати таку згоду;
 • вимагати в нас передачі наданих таким Користувачем персональних даних, та даних, які Ми досі зберігаємо у третьої сторони (у разі такого збереження) в електронному вигляді;
 • висувати заперечення щодо застосування до такого Користувача прямого маркетингу, інформаційних/рекламних кампаній в будь-який час;
 • на вчинення інших дій, передбачених цією Політикою, Законами України, а також принципами GDPR.

Ці права застосовуються з урахуванням певних виняткових обмежень, передбачених положеннями Політики та/або Законів України, з урахуванням принципів та вимог GDPR, зокрема для захисту суспільних інтересів (наприклад, запобігання або виявлення злочинів) та наших інтересів (наприклад, збереження конфіденційності). У разі наявності в Користувача будь-яких запитань та/або звернень відносно положень цієї Політики, зокрема реалізації прав Користувача щодо обробки його персональних даних, просимо звертатися до нас за контактами, вказаними у даній Політиці у розділі «Наші контакти».

Захист персональних даних Користувача

Ми зобов'язуємося вживати всіх необхідних технічних, організаційних та адміністративних заходів і вживаємо такі заходи, щоб гарантувати надійну обробку персональних даних Користувача у відповідності до даної Політики та чинних Законів України. На жаль, передача інформації в мережі Інтернет не є повністю безпечною. Хоча Ми робимо все можливе для захисту персональних даних Користувача (в тому числі використання псевдонімів, шифрування, обмеження доступу до персональних даних тощо) Ми не можемо гарантувати безпеку таких даних, переданих на наші Онлайн-платформи. У такому випадку Користувач наших Онлайн-платформ бере на себе весь ризик при будь-якій передачі персональних даних. Як тільки Ми отримаємо персональні дані Користувача, Ми зобов'язуємося застосовувати суворі процедури та засоби захисту, щоб запобігти несанкціонованому доступу до таких персональних даних третіх осіб. Захист персональних даних неповнолітніх Надання згоди на обробку персональних даних Користувача Онлайн-платформ здійснюється особами, які досягли шістнадцятирічного віку. В інакшому разі таку згоду на обробку персональних даних мають надати законні представники Користувача (батьки, опікуни тощо). Ми приймаємо усі доступні нам технологічні та організаційні можливості, а також розумні дії для того, щоб переконатися, що згода надана Користувачем, який досяг шістнадцятирічного віку. У разі звернення до нас законних представників Користувача щодо відсутності надання згоди та/або виявлення, що персональні дані Користувачі надані особою, яка не досягла шістнадцяти років, усі надані ним персональні дані негайно будуть видалені нами.

Строки зберігання персональних даних

Персональні дані Користувача, які Ми оброблюємо, не зберігатимуться довше, ніж це дозволено Законом України, з урахуванням принципів та вимог GDPR, і будуть зберігатися лише поки це буде необхідно, щоб надати можливість Користувачу брати участь у науково-технічній діяльності (дослідження) NES, конкурсах/заходах та/або акціях NES, надавати будь-які запитувані послуги чи інформацію, розміщену (доступну) на наших Онлайн-платформах або для інших цілей, викладених у даній Політиці. Наприклад, Ми можемо зберігати певну інформацію про листування до закінчення терміну позовної давності, що стосується позовів про отримання подарунку, гранту та/або іншої винагороди за результатами конкурсу/заходу та/або акції NES тощо. Ми також можемо зберігати такі персональні дані Користувача, з метою дотримання вимог Законів України щодо збереження зазначених персональних даних.

Місце зберігання персональних даних

Передача та зберігання персональних даних Користувача здійснюється із дотриманням положень цієї Політики, Законів України, із урахуванням принципів та вимог GDPR, а також дотриманням вимог захисту таких персональних даних (в тому числі договірних) та вимог регіонального (місцевого) законодавства. У разі передачі нами персональних даних Користувача, що є резидентом Європейського союзу (ЄС) або знаходиться (перебуває) в межах Європейської економічної зони (надалі – ЄЕЗ) та/або обробки персональних даних Користувача за межами ЄЕЗ, Ми можемо вимагати прийняття конкретних додаткових заходів для захисту відповідних персональних даних. Деякі країни поза межами ЄЕЗ були затверджені Європейською Комісією як такі, що забезпечують суттєво еквівалентний захист норм закону про захист персональних даних громадян ЄЕЗ. Тому, додаткові засоби забезпечення захисту даних не є необхідними для експорту персональних даних в ці країни або території. У країнах, які не отримали таких схвалень, Ми будемо використовувати відповідні засоби захисту будь-яких персональних даних від передачі, наприклад, типові договірні положення, затверджені комісією ЄС, або обов'язкові корпоративні правила, дозволені відповідними вимогами законодавства.

Файли cookie та їх використання

Наші Онлайн-платформи використовують файли cookie, щоб відрізняти одного Користувача Онлайн-платформ від інших користувачів. Вони допомагають зробити перегляд наших Онлайн-платформ приємним для Користувача та переконатися, що їх контент є актуальним для Користувача. Файл cookie – це текстовий файл, який веб-сайти надсилають на комп’ютер або інший пристрій Користувача (відвідувача) з підключенням до мережі Інтернет виключно для того, щоб ідентифікувати браузер Користувача або зберігати інформацію чи налаштування в браузері. Як і більшість Веб-сайтів мережі Інтернет, Ми використовуємо файли cookie для різних цілей, з метою поліпшення умов активності Користувача наших Онлайн-платформ в мережі Інтернет. Наприклад, Ми можемо відслідковувати загальну кількість Користувачів (відвідувачів) наших Онлайн-платформ на сукупній анонімній основі. Крім того, Ми можемо застосовувати файли cookie для організації певних конкурсів/акцій, а також щоб допомогти Користувачам налаштувати роботу з Онлайн-платформами у разі такої необхідності. В таких випадках Ми можемо прив’язувати персональні дані Користувача до файлів «cookie». Ми, як і інші організації (наприклад, рекламні мережі), можемо збирати персональні дані Користувача про інтернет-активність Користувачів наших Онлайн-платформ в часі, в тому числі через сайти третіх сторін, при користуванні нашими Онлайн-платформами. Якщо Користувач не погоджується на використання нами файлів cookie на наших Онлайн-платформах, Ми рекомендуємо вимкнути їх, дотримуючись вказівок браузера Користувача, викладених за посиланням http://allaboutcookies.org та/або негайно припинити використання наших Онлайн-платформ. Звертаємо увагу, що деякі режими використання Онлайн-платформ та послуг, що надаються на наших Онлайн-платформах можуть працювати з певним відхиленням при відключенні файлів cookie.

Посилання на інші Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи)

Ми можемо встановлювати та розміщувати на наших Онлайн-платформах посилання на Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи), які не є в структурі нашої Організації та/або нашими компаніями-партнерами. Якщо Користувач має намір використовувати зазначені Веб-сайти/соціальні мережі за такими посиланнями, такому Користувачу необхідно переглянути їх умови конфіденційності та їх принципи роботи, зокрема збору персональних даних Користувачів. Ми не несемо відповідальності за політику та практику інших компаній, і будь-яка інформація, яку Користувач надає таким компаніям, підпорядковується їх політиці конфіденційності.

Внесення змін до Політики

Дана Політика набирає чинності з 31 грудня 2020 року. Час від часу Ми можемо вносити зміни до цієї Політики. При цьому у разі внесення змін до цієї Політики, Ми опублікуємо нову версію на наших Онлайн-платформах, власне тому Ми радимо Користувачам періодично переглядати сторінку із Політикою, щоб мати змогу ознайомитись з найновішою версією нашої Політики. Проте, у разі внесення суттєвих змін до цієї Політики, Організацією буде розміщено повідомлення на наших Онлайн-платформах і зазначено термін набуття чинності цих змін. Якщо протягом зазначеного строку Користувач не відмовиться від їх прийняття в письмовій формі, це буде означати, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

Наші контакти:

Юридична адреса ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА»: 49050, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 103-А;

Код ЄДРПОУ: 40565261

Email: [email protected]